Sunday, February 8, 2009निष्पर्ण रुक्ष शुष्क शिशिरी
झाड बिचारे स्तब्ध..
येती पल्लव सोडुनि जाती
हेच असे प्रारब्ध...

येईल परतुनि
ऋतुराजाची मोहक ती चाहुल...
पक्ष्यांची घरटी फिरुनि पुन्हा
मग फांद्यावर होतील..

No comments:

Post a Comment