Sunday, February 8, 2009फोटोग्राफी असो किंवा आपण एखाद्याचे केलेले मुल्यमापन..
Angle ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.
जसा जसा आपण Low angle घेतो तसे तसे चित्र आणि व्यक्तिचित्र जास्त व्यापक होत जाते.

1 comment: