Sunday, February 8, 2009Ausa Road Latur. Photo taken from our Terrace.

फोटोग्राफी असो किंवा मग दैनंदिन जीवन, अंधार आला की स्थिरतेकडे लक्ष पुरवावे लागते ...
नाईट फोटोग्राफीला कॅमेरा हलायला नको म्हणून ट्रायपॉड वापरायचा आणि काळोखभरल्या क्षणांमध्ये चित्त विचलीत होवू नये म्हणून प्रार्थना करायची. खरं तर काळोखातच प्रकाशाच्या वाटा उत्तम चितारता येतात.
फक्त स्थिरता महत्वाची.

No comments:

Post a Comment