Sunday, February 8, 2009मधुघटांची ओढ विलक्षण
सु-मनांचा होतो परिचय..
कणकण वेचुनि सरते जीवन
कासया मधुसंचय ???

ऐकुनि हे म्हणते मजला
सोडी रे स्वार्थमती...
संचय तो दुस-यासाठी
सेवेची धरि वृत्ती...

2 comments: