Sunday, April 19, 2009

क्षितीजाचा पट चंदेरी..



ढगांनी झाकोळला तो क्षितीजाचा पट चंदेरी..
आभाळावर रश्मींच्या चितारल्या लकेरी..

No comments:

Post a Comment