Sunday, April 19, 2009

जहांपनाह का महलजहांपनाह का महल सामने दिख रहा है.
जहांपनाह कोण म्हणून काय विचारताय राव?
नवीन बांधकामं जर लवकर झाली नाहीत तर सुखाची चार वर्षं अजून आयुष्यात...

1 comment: