Monday, July 5, 2010

आभाळाचे अंगण ज्याचे , ते माझे चिमणे घरटे !
पांथस्थाची वाट पहाते , आतिथ्याचे वैभव घेवून ...
आभाळाचे अंगण ज्याचे , ते माझे  चिमणे घरटे   !  

2 comments: