Saturday, July 3, 2010

आषाढाच्या क्षितिजावरुनि, कृष्णघन तो बरसावा ...
थेंबा थेंबाच्या ओढ़ीने , या मातीतील तृण तृण तरसावा !
कधी सांजेला येई दाटून, काहूर आठवणीचे...
रेशीमधारांनी नेत्रकडेवर , सृजनोत्सव साकारावा ! 

No comments:

Post a Comment